Balóniky

Fúkanie balónikov na rôzne oslavy, narodeniny, párty, semináre. Možnosť jednoduchej výzdoby.
Cena :
- vzduchom na paličku ..... 0,20 €
- héliom na stužku ..... 0,40 €
Ceny sú bez DPH.
Baloniky Baloniky Baloniky