Veľkoplošná digitálna tlač

Návod k dodaniu podkladov pre veľkoplošnú tlač : Pdf dokument  Spôsob a forma dodania podkladov pre veľkoformátovú tlač.pdf