Výroba balóna

Pri kúpe vlastného balóna rozhoduje účel jeho použitia :
1. športový - rekreačný
2. reklamný
3. pasažiersky / vyhliadkové lety /
Často sa používa kombinácia posledných dvoch horeuvedených typov, t.j. možnosť vyhliadkových letov spolu s reklamou.
Cena balóna závisí od :
- veľkosti / objem balóna /
- dizajnu / tvar, logo, grafiky /
- doplnkov, vybavenia
Druhy balónov:
Športovo - rekreačný balón
Športový balón Športový balón Športový balón
Cena : 960.000,- Sk
Popis : - malý objem
           - malý kôš
Reklamný balón
Reklamný balón Reklamný balón Reklamný balón
Cena : 1.250.000,- Sk
Pasažiersky balón
Pasažiersky balón Pasažiersky balón Pasažiersky balón
Cena : 1.320.000,- Sk
Popis : - veľký objem
           - veľý kôš
Ceny sú orientačné a bez DPH !