Héliové pútače - prenájom

 

 
 
Vzducholoď - Zepelin
Zepelin Zepelin Zepelin
Dĺžka Veľkosť Objem V Rozmery transparentu
6 m 6 x 2 m 15 m3 3 x 1,5 m
Cena prenájmu :
- jeden deň
- každý následujúci deň
- doprava
- výroba transparentu /jedna strana vzducholode/
- výroba transparentu /obidve strany vzducholode/

.......... 400 €
.......... 120 €
.......... 0,40 €/km
.......... cca 83 €
.......... cca 166 €
- vnútorné osvetlenie a nočné stráženie dohodou
Podmienky prevádzky :
- vzducholoď odolá vetru do rýchlosti 7 m/sek
- priestor musí byť bez prekážok ( elektrické vedenie, stromy, atď...)
- na mieste musia byť k dispozícii pevné body k uchyteniu kotviacich lán
- pred naplnením vzducholode héliom je potrebne oboznámiť sa návodom na pouzitie
Uvedené ceny bez DPH.